Roboty ziemne na terenie Opola

14 grudnia, 2017 | By Bartek | Filed in: budowlanka.

roboty ziemne OpoleWidząc rozkopane tereny, często sobie zadajemy pytanie jaki tak właściwie jest cel robót ziemnych? Roboty ziemne są bardzo niebezpieczną pracą. Ich celem jest odpowiednie przygotowanie podłoża do posadowienia budynku lub budowli nadziemnej czy też nadziemnej. Przeprowadza się je także w celu ukształtowania terenu. Zakres robót ziemnych obejmuje najczęściej odspojenie od calizny, po czym następuje wydobycie odspojonego materiału który popularnie nazywa się urobkiem i kolejno przeprowadzony jest transport urobku.

Po przeprowadzeniu tych wszystkich operacji przystępuje się do układania oraz zagęszczania masy ziemnej.
Możemy dokonać podziału robót ziemnych ze względu na sposób urabiania gruntów. Do tego rodzaju należą roboty ręczne, które przeprowadza się na gruntach mało spoistych i rozluźnionych, zakres wykonywanych robót jest niewielki. Drugim przypadkiem jest sposób urabiania gruntów za pomocą koparek lub spycharek, czyli wszelkich sprzętów mechanicznych, w przypadków, kiedy zakres naszych robót jest większy. Ostatnim rodzajem robót są roboty za pomocą materiałów wybuchowych. Stosuje się je zazwyczaj, kiedy mamy do czynienia z gruntami twardymi, litymi skalistymi. Warto wiedzieć, iż dla potrzeb zagęszczania gruntu możemy zastosować walce a także ubijaki.

Praca podczas wykonywania robót ziemnych jest pracą niebezpieczną. Należy o tym pamiętać stosując się do wszystkich istniejących przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy a także wszelkich norm. Ważne również jest odpowiednie wypełnianie poleceń przełożonych. Niezalecenie się do nakazów a także nieprzestrzeganie przepisów skutkuje grzywną.

Jeżeli aktualnie potrzebujemy porady fachowca, warto skorzystać z internetu i wpisać w wyszukiwarkę hasło 'usługi budowlane” lub „żelbety”. Można także wpisać bardziej szczegółowo żelbety opolskie”, jeżeli nasze miejsce zamieszkania znajduje się w tym województwie. Z pewnością znajdziemy odpowiedniego fachowca, który swoją wiedzą a także doświadczeniem wyświadczy nam odpowiedniej jakości usługi.

 

Roboty ziemne polecam zlecić firmie Ksetra z Opola.


Tags: ,

Comments are closed here.