Co to w ogóle są przydomowe oczyszczalnie ścieków?

22 października, 2015 | By Bartek | Filed in: Dom i Ogród.

gulli-349496_640Przydomowe oczyszczalnie ścieków są innowacyjnymi instalacjami kanalizacyjnymi, które gwarantują odprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych z jednorodzinnych domów czy małych zgrupowań budynków, a w następnej kolejności oczyszczenie ich z toksyn do takiego stanu, w którym możliwe będzie rozsączenie ich w gruncie, tak aby środowisko naturalne nie poniosło żadnych szkód.

Dlaczego oczyszczalnie uważa się za takie innowacyjne?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków różni wiele od tradycyjnych szamb, przede wszystkim to, że nie trzeba wkładać w nie tak dużo pracy, nie trzeba ich nieustannie opróżniać. To sprawia, że są komfortowe dla klientów, którym zależy na oszczędności czasu, ale nie tylko oszczędność czasu jest tu istotna. Niskie koszty utrzymania urządzeń sprawiają, że jest to również dobry wybór dla naszego portfela. Oczyszczalnie są coraz bardziej powszechne, nie tylko w nowych budynkach, ale również w tych już od dawna istniejących. Jest to powód konkurencyjności na rynku i obniżania cen przez producentów. Wysoka klasa jakości oczyszczalni ścieków czyli niezagrażaniu środowisku jest bardzo doceniana przez Unię Europejską, która oferuje fundusze mogące pokryć nawet 70% kosztów związanych z budową małej oczyszczalni. Coraz częściej w czasie budowy instalacji oczyszczalni montuje się na jej końcu zbiorniki na ścieki zregenerowane. Taka czysta woda może nam posłużyć do podlewania ogrodu lub trawnika, jest to więc kolejna oszczędność związana z dobrą inwestycją.

Jak wygląda montaż i użytkowanie oczyszczalni?

Montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest łatwiejszy niż wskazuje na to nazwa urządzenia. Najczęstszym sposobem, który stosuje się w gospodarstwach domowych to system zbudowany z osadnika gnilnego, do którego odprowadzane są ścieki z budynku, poprzez pion kanalizacyjny. W osadniku gnilnym, gdzie znajduje się złoże biologiczne, ścieki się napowietrzają. To napowietrzanie się ścieków w połączeniu ze złożem biologicznym powoduje, że ciężkie związki chemiczne rozkładają się. W ten sposób napowietrzone ścieki odprowadzane są do przepompowni, później do studzienek rozdzielczych, a kolejno zostają rozsączane rurami drenarskimi na poletkach rozsączających. Aby uniknąć cofania się drażniącego zapachu na końcu rur drenażowych zamontować należy rury wywiewne. Cena zamontowania takiej instalacji oscyluje w granicach 6 do 12 tysięcy złotych, zależnie od obciążenia i wydajności instalacji. Wszystko razem, dołączając robociznę, materiały, sprzęt i porównując z kosztami budowania szamba tradycyjnego daje nam zbliżone koszty. Pamiętać warto jednak, że oczyszczalnie są tańsze w dalszym utrzymaniu!

Sieć kanalizacyjna, a przydomowe oczyszczalnie ścieków

Niski koszt przyłączy kanalizacyjnych do miejskich sieci lub całkowite finansowanie ich z budżetu Unii Europejskiej nie daje oczekiwanych oszczędności. Po szybkich wyliczeniach okazuje się, że po 5, maksymalnie 7 latach własna oczyszczalnia zacznie się zwracać. Jedynym minusem może być droga administracyjna, którą trzeba przebyć aby taką oczyszczalnię założyć.


Tags:

Comments are closed here.